TEMATY PRAC KONTROLNYCH SEMESTR III / IV

GEOGRAFIA

III semestr

1. Mapa i jej elementy

2. Dzieje ziemi

3. Typy jezior

ANGIELSKI

III semestr

angielski-sem-3