Organizacja zajęć

Programy nauczania

Podstawa programowa etap IV  - podstawa-programowa-lo-etap-iv 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Język Polski

Język Angielski

Matematyka

Chemia

Biologia

Fizyka

Geografia

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości*

Informatyka

* oznacza zwolnienie z przedmiotu jeżeli występował we wcześniejszym etapie nauczania w szkole zawodowej.

Podręczniki

Dowolny z danego przedmiotu dla LO lub Technikum

Praca kontrolna

Obowiązuje jedna praca kontrolna w semestrze z danego przedmiotu sporządzona odręcznie. Prace wydrukowane z komptera nie są przyjmowane przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot.

Egzaminy semestralne

Obowiązkowo słuchacz przystępuje do egzamionów na koniec każdego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest minimum 50% obecność na wszystkich sptkaniach przewidzianych planie konsultacji zbiorowych i indywidualnych oraz oddanie prac kontrolnych z przedmiotów przewidzianych w danym semestrze.
Egzaminy są zdawane w formie pisemnej i ustenj z języka polskiego, języka angielskiego oraz matymatyki. Z opozostałych przedmiotów egzaminy są zdawane tylko w formie ustej u nauczycieli wykłądających dany przedmiot.