Legitymacja szkolna

Warunki wystawienia legitymacji szkolnej

Możesz otrzymać legitymację szkolną na warunkach oreślonych w regulaminie szkoły.