O szkole

 OKRES  NAUKI  6  SEMESTRALNY

Okres nauki jest przewidziany dla osób posiadających wykształcenia podstawowe ośmioletnie lub gimnazjalne.

 

 OKRES  NAUKI  4  SEMESTRALNY

Okres nauki jest przewidziany dla osób posiadających wykształcenia zawodowe czyli ukończyli szkołę zawodową lub zasadniczą zawodową pod warunkiem dokonania zgłoszenia przed upływem ostatnie dnia sierpnia rozpoczynającego nowy rok szkolny.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i uzasadnić.

 

RYS  HISTORYCZNY

Działaność Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła się w 1999 roku i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej.  Nasza działaność była i jest ukierunkowana na wypromowanie i ukierunkowanie osby podejmującej wyzwanie edukacyjne.  

Nasz słuchacz nie jest pozostawiony i zapomniany w wirze życia szkolenego, ale włączany do pracy i wspomagany przez różne metody nauczania oraz dydaktyki.

Nasi nauczyciele posiadają doskonałe przygotowanie i wiedzę do pracy z dorosłymi.