Kierunki kształcenia

Technik administracji 

Szkołą policealna przeznaczona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie 

fotolia_94216768

Technik spedycji

Szkołą policealna przeznaczona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie 

 

Technik księgowości

Szkołą policealna przeznaczona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie