Plany zajęć 2

Plan zajęć dla policealnej

PA 5
Data
godziny
17-09-2016
Sobota
18-09-2016
Niedziela
01-10-2016
Sobota
02-10-2016
Niedziela
9,00 - 11,30B.Kawa
j. angielski
P.Uchman
Agent celny
dr T.Widłak
Agent celny
dr T.Widłak
11,30 -14,30P.Uchman
B.RozwadowskaAgent celny
dr T.Widłak
Agent celny
dr T.Widłak