Szkoły Policealne

Komunikat dla słuchaczy 

 

Zajęcia w dniu 18 i 19 czerwca 2016

Kierunki kształcenia w szkołach policealnych

Technik administracji 

Technik spedytor

Technik księgowości