Tematy prac kontrolnych sem I / II

JĘZYK  POLSKI

Tematy prac kontrolnych

 

I semestr

  1. Archetypy: Prometeusz, Ikar, Syzyf. Która z tych postaw jest Ci bliższa i dlaczego?
    termin:  5 listopada 2016
  2. Motyw tańca śmierci (Dance macabre) w sztuce średniowiecznej.

Termin:   18 grudnia 2016

MATEMATYKA

matematyka-09-2016-tematy-prac-sem-1-sem-3-sem-5

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Proszę wybrać jeden z tematów :

1) Podatek i jego funkcje. Rodzaje podatków. Progresja podatkowa,
2) Metody aktywne i pasywne walki z bezrobociem,
3) Działalność gospodarcza i jej rodzaje,
4) Na podstawie przedstawionych zasad i planu sporządź Biznes Plan swojej przyszłej działalności,
5) Etyka w Biznesie – scharakteryzuj etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie.

Termin: do 4 grudnia 2016